5 (100%) 1 vote

Chráňte životné prostredie kvalitným FAP filtrom

 

Automobilový priemysel je dlhodobo znečisťovateľom životného prostredia. Budúcnosť automobilového priemyslu sa vidí práve v autách s alternatívnymi motormi, predovšetkým v elektromobiloch. Aj keď na našich cestách máme možnosť vidieť tzv. hybridné autá, stále je však potrebné znížiť počet emisií v ovzduší.

Skvelým pomocníkom v boji proti znečisteniu životného prostredia v automobilovom priemysle sú FAP filtre. Chráňte preto životné prostredie práve kvalitným FAP filtrom.

Vedeli ste ale, že tento prístroj je certifikovaný a testovaný Slovenskou legálnou metrológiou?

Čo je to FAP filter?

FAP filter je označovaný aj ako DPF filter. Zavádza sa do áut so vznetovými motormi, resp. dieselovými motormi. Jedná sa o kvalitný filter pevných častíc, ktorého úlohou je filtrovať pevné častice výfukových plynov a zabrániť tak ich úniku do ovzdušia. Na cestách pribúdajú staršie jazdené autá, ktoré vypúšťajú extrémne vysoké množstvo výfukových plynov, ktoré ohrozujú naše zdravie. Práve nový FAP filter má zabrániť ich úniku do ovzdušia a prispieť tak k skvalitneniu vzduchu, ktorý dýchame. Filter pracuje s 80% efektivitou, čo je pomerne slušné číslo. V niektorých prípadoch však pracuje skoro až so 100% efektivitou, preto má jeho prítomnosť svoje opodstatnenie.

Prečo sa ale tieto filtre zavádzajú do áut? Z veľkej časti k tomu prispelo sprísňovanie sa emisných noriem EURO. Tie sa postupne sprísňujú, nakoľko kvalita ovzdušia je vo väčšine štátov veľmi zlá. Môžeme to vidieť aj na množstve áut, ktoré jazdia na cestách. Za posledné roky sa ich počet minimálne zdvojnásobil.

Čistenie DPF filtra

 

Ak chceme chrániť životné prostredie kvalitným FAP filtrom/ DPF filtrom, je potrebné zabezpečiť čistenie DPF. Keďže zachytáva pevné častice výfukových plynov, je pochopiteľné, že sa táto súčiastka bude upchávať, ak by nebola pravidelne čistená.

Profesionálne DPF čistenie prebieha v špecializovaných servisoch a musí sa vždy realizovať podľa odporúčaní výrobcov DPF filtra. Zohľadňuje sa aj počet odjazdených kilometrov a aj to, či jazdíte na krátke vzdialenosti po meste, alebo jazdíte dlhšie trasy.

Zdroj obrázka:

 

Autor: Alraun / Shutterstock.com