Rate this post

Váhy ako dôležitá súčasť výrobných pracovísk a domácností

 

Váhy, ako prístroje, ktoré sú určené na určovanie hmotnosti telies, sú dôležitými súčasťami našich životov. Stretávajú sa s nimi podnikatelia, domáce gazdinky, ale aj pracovníci laboratórií. Každý, kto potrebuje váhy, sa snaží vyberať si tie najlepšie. Predsa len malá odchýlka môže spôsobiť vážne problémy, obzvlášť v podnikaní a v chemickom priemysle.

 

Váhy sú dôležitou súčasťou našich životov. Viete ale o ktoré typy váh býva najväčší záujem?

 

Laboratórne váhy

 

Výskumné pracoviská, výrobné prevádzky, lekárne, či napríklad zlatníctvá – práve tieto prevádzky využívajú hlavne laboratórne váhy. Spoľahlivé laboratórne váhy musia byť presné na 120%, nakoľko malá odchýlka by mohla spôsobiť fatálne následky, čiže znehodnotenie vyrábaného roztoku, čo dokonca aj ohrozenie zdravia laboranta.

 

Ak si chcete objednať spoľahlivé laboratórne váhy, máte možnosť objednať si také, ktoré ponúkajú prevody medzi jednotkami hmotnosti, percentuálne váženie, režim počítania kusov, funkciu váženia na závesnom háku. Pre podnikateľov sú laboratórne váhy dôležité a preto by sa mali vyberať kvalitné, ktoré majú metrologické overenie.

 

Plošinové váhy

 

Plošinové váhy sa zase využívajú predovšetkým v skladoch – pri expedíciách tovaru, v predajniach zeleniny, vo výrobných procesoch. Obľúbené plošinové váhy sú považované za najuniverzálnejšie váhy, lebo ich nájdete na podstatne viac prevádzkach ako napríklad vyššie spomínané laboratórne váhy. Ak si budete chcieť objednať plošinové váhy, máte možnosť objednať si plošinové váhy v metrologicky overiteľnom, alebo kontrolnom prevedení.

 

K plošinovým váham si môžete dokúpiť aj nájazdové rampy. Čo sa týka vybavenia, môžete počítať s tým najzákladnejším, čiže s tarovaním, počítacím režimom a nulovaním.

 

Váhy sú dôležitou súčasťou výrobných pracovísk a domácností. Kým vo firmách sú potrebné laboratórne, plošinové, ale aj obchodné váhy, v domácnostiach sú potrebné kuchynské váhy.

 

Zdroj obrázka:

 

Autor:AlexLMX  / Shutterstock.com